Garanti

Garanti

Dersom det er noe galt med produktet (garanti)

Bestemmelsene i (Dansk) Kjøpsloven gjelder for kjøp av varer.

Når du handler på www.sea-shop.no, har du 24 måneders garanti. Dette betyr at du kan i utgangspunktet få det reparert eller erstattet, refusjon eller reduksjon i pris, avhengig av den konkrete situasjonen.

Det er selvsagt en forutsetning at klagen er berettiget og at mangelen ikke er forårsaket av feil bruk av produktet eller annen skadelig atferd.

                             

Hvor raskt skal jeg reklamere?

Du må reklamere innen "rimelig tid" etter at du har oppdaget feilen på varen. Hvis du reklamerer innen to måneder etter at feilen har blitt oppdaget, vil klagen alltid være gyldig.

Loading...